INFROMAŢII

Răspunsuri la întrebări frecvente

În ce măsura va fi respectată confidențialitatea informațiilor ?

Răspuns: De fiecare dată sfătuim clienții noștri ca anumite elemente legate de prepararea şi/sau fabricarea produselor să nu fie dezvăluite nici măcar nouă, în măsura în care acest lucru nu este necesar. Dacă însă, în mod inevitabil, ajungem în posesia unor informații legate de prepararea şi/sau fabricarea produselor, procese tehnologice, furnizori etc., precum şi a oricăror informații privind materiale, ingrediente cu caracter de recuzită, folosite ca mijloc tehnic de creare a imaginii,  acestea nu vor putea fi niciodată dezvăluite în mod public sau în discuții private cu terțe persoane .

De altfel, aceste elemente sunt prevăzute în mod expres în contract.

Prin excepție, toate cele de mai sus vor putea fi dezvăluite în cadrul anchetelor sau cercetărilor efectuate de organe ale statului cu atribuții în acest sens, acest lucru constituind obligație legală în măsura în care ele sunt solicitate.

 

Voi primi factură pentru serviciile prestate de dumneavoastră ?

Răspuns: Sky Media este o firmă legal înființata care prestează servicii către clienți numai în baza unui contract semnat anterior. Încasările noastre se produc exclusiv în baza facturilor emise pentru serviciile prestate către clienți.

 

Există posibilitatea de a ne „înțelege” în vederea efectuării plăților fără factură ?

Răspuns:  NU. Nu există această posibilitate.

 

Preţurile afișate pe site sunt cele finale sau suportă modificări ?

Răspuns:  SKY Media este înregistrată ca o societate comercială cu răspundere limitată, neplătitoare de T.V.A. Din acest motiv preţurile afișate sunt cele finale, nefiind nevoie să se aplice T.V.A.

De asemenea, preturile calculate sunt raportate la serviciile oferite. Bineînțeles că în urma negocierii contractelor şi a particularităților fiecăruia, acest lucru poate conduce la pachete de servicii, servicii personalizate sau discount-uri, iar preţurile vor putea fi diferite. Pe site este afișată oferta standard.

 

Cum îmi calculez timpul de shooting ?

Răspuns: Timpul de shooting începe să curgă de la momentul la care echipamentele sunt montate şi gata de lucru până la finalizarea ultimului produs. Nu veți plăti timpii de montaj echipament sau deplasare decât în măsura în care acestea sunt prevăzute în contract, ca o consecință a unor operațiuni dificile sau a distanţelor mari care implică cheltuieli. Spre exemplu, un gif animat pentru un ceas nu va implica nimic suplimentar însă un gif animat pentru o mașina impune costuri suplimentare considerabile.

 

Când şi cît pot costa deplasarea, cazarea şi masa?

Răspuns: Sky Media nu percepe sume suplimentare destinate deplasării în București sau în afara Bucureștiului pe o rază mai mica de 50 KM.

Dacă această distanţă este depășita atunci şi numai atunci contractul va putea prevede costuri suplimentare în sarcina clientului . Înțelegem să nu consideram costurile de deplasare o sursă de profit şi, din acest motiv, aceste costuri se situează la nivelul consumurilor generate. Prețul de deplasare este de 0.25 EUR/km.

De asemenea în situația în care contractual presupune şedinte foto/video ce urmează să se desfășoare pe o perioada mai mare de o zi sau în măsura în care shootingurile se finalizează la ore foarte târzii iar distanta de parcurs este prea mare şi comportă asumarea unor riscuri  cauzate de oboseală, condus pe timp de noapte etc., clientul este obligat să asigure cazare şi masă la un nivel decent şi care să permită asigurarea securității echipamentelor foto şi de filmare precum şi a noastră personal.

 

Sunteți dispuși să va asumați riscuri în vederea captării imaginilor de care avem nevoie ?

Răspuns: Pentru început suntem dispuși să ascultam ce doriți dumneavoastră ca noi să facem. Ulterior vom putea evalua aceste riscuri şi oferi un răspuns. Sub nicio forma însă nu ne vom asuma riscuri apărute la data desfăşurării şedinţei foto/video şi neprevăzute sau prezentate de la început.

 

Care sunt termenele de predare a materialelor finale ?

Răspuns: În toate situațiile perioada maxima înăuntrul căreia se va face predarea materialelor rezultate (fotografii digitale, material filmate, montaje, etc) este prevăzută în contract. Nu exista un termen standard în aceasta privință date fiind particularitățile fiecărui contract. Ce va putem spune este însă faptul ca termenele asumate prin contract vor fi respectate cu seriozitate.

 

Aveți o politica de discount ?;

Răspuns: Cu siguranța, în funcție de pachetele negociate vor exista discounturide volum, discounturi de fidelizare, bonusuri diverse etc., pe care le putem negocia în situațiile aplicabile.

 

Se poate plăti cumva o taxă de urgenţă ?

Răspuns: La negocierea unui contract întotdeauna ne asumăm termenele stabilite şi, din acest motiv termenele pe care le dăm, sunt realiste şi realizabile. Avem toată înțelegerea pentru situațiile în care din motive obiective putem trata un job ca fiind urgent. În aceeași măsura suntem obligați să ne respectăm toți clienții în mod egal. Pentru aceste motive, în situația în care se dorește finalizarea unui contract în regim de urgenţă, şi pentru asta este necesar să angajam resurse suplimentare vom percepe o taxă de 30 % raportata la valoarea calculată şi negociată.

 

Sub ce formă urmează să primesc materialele finale ?

Răspuns: La finalizarea contractului materialul va fi predat pe baza unui proces verbal de predare primire semnat de ambele părți pe un suport fizic (DVD, BluRay, Stick) în funcție de cum s-a stabilit în contract. Concomitent acest material pot fi predat şi prin intermediul unui server de cloud sau mail dacă acest lucru se dorește.

 

La finalizarea contractului pot primi şi bruturile materialelor ?

Răspuns: Bruturile materialelor pot fi transmise către dumneavoastră numai în situația în care obiectul contractului este reprezentat de filmare brută sau fotografiere brută.

În oricare altă situație bruturile nu vor fi predate către client, ele reprezentând doar o simplă etapă în crearea materialului considerat „creație” în virtutea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996 – Legea dreptului de autor, care protejează acest drept al autorului.

 

Ca şi client, am posibilitatea modificării materialului dacă acesta nu corespunde cerințelor mele ?

Răspuns: La momentul negocierii contractului este bine ca toate detaliile să fie prezentate şi menționate expres. Chiar şi așa acordam clienților noștri posibilitatea a 2 revizii de material în măsura în care aceste corespund cerințelor inițiale. Peste aceste două revizii sau în ceea ce privește modificări ce nu au fost vizate inițial prin contract, ele vor fi facturate suplimentar. Ne opunem  ca asupra materialelor rezultate să se intervină ulterior de către terțe persoane acest drept moral fiind alienabil şi expres stipulat în cuprinsul Legii nr. 8 din 14 martie 1996 – Legea dreptului de autor.

 

Care este succesiunea standard a plăților ?

Răspuns: Plata se face în trei tranşe succesive după cum urmează:

– prima tranşă în cuantum de aprox. 20% la semnarea contractului,

-a două transă în cuantum de 40 % la data finalizării ședinței foto şi/sau video, – a treia tranşă de 40 % la predarea integrală a materialului final sub orice formă.

Odată cu prima transa vor fi achitate şi eventualele cheltuieli cu deplasarea, recuzita speciala sau orice alte cheltuieli suplimentare stabilite în contract, dacă acestea există.

Evident că toate aceste lucruri pot fi stabilite însă în orice alta formă la negocierea contractului.

 

Ce garanții de profesionalism şi corectitudine îmi puteți oferi ?

Răspuns: Din moment ce am ajuns în postura de a discuta clauzele contractuale considerăm ca ați epuizat toate mijloacele de a va informa cu privire la profesionalismul nostru precum şi la capacitatea noastră de a realiza proiectul dvs. şi din acest motiv nu pot exista garanţii suplimentare.

Din acest punct de vedere vă asigurăm că implicarea noastră este totală iar fiecare client va fi tratat în mod egal, cu toata atenția şi priceperea noastră. În plus, un client mulțumit poate oricând oferi o recomandare către un alt potențial client. La fel şi un client nemulțumit. De aceea este în interesul nostru ca la final clienții noștri să fie mulțumiți.

 

Oferiți posibilitatea stocării materialelor rezultate şi a bruturilor ?

Răspuns: Materialele finale precum şi materialele brute foto şi/sau filmate (după caz) sunt păstrate în mod gratuit de către noi pentru o perioada de 1 an de la data predării jobului şi le puteți oricând recupera de la noi pentru o taxa modica menită să acopere doar costurile suportului de stocare pe care vi-l oferim.

După această perioadă puteți să plătiți o taxă anuală sau semestrială pentru stocarea suplimentara a acestor materiale.

 

Cum pot fi folosite materialele create de dumneavoastră ulterior ?

Răspuns: Materialele rezultate pot şi folosite în orice mod după încheierea contractului şi achitarea sumelor stabilite. În măsura în care aceste sume nu au fost achitate ne rezervam dreptul de a bloca prin orice mijloace legale şi legitime utilizarea imaginilor create de noi.

 

Exista posibilitatea consultării contractului înaintea transmiterii acestuia pentru semnare ?

Răspuns: Contractul conținând clauzele standard poate fi descărcat din pagina de download a acestui website. Clauzele particulare vor fi modificare în funcție de cerințe.